місцеві податки і збори

 

УКРАЇНА

КУКУЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПІЩАНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24713 Вінницька обл. с. Кукули, вул. Шкільна, 8 тел. 2-31-68.

сьомого  скликання

дванадцята    сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 січня 2017  року                                                                                    № 108

Про затвердження ставок земельного податку  в адміністративних межах Кукулівської сільської  ради

 

           З метою ефективного використання земельних ресурсів та наповнення міського бюджету , керуючись ст..ст. 269 -289 Податкового Кодексу України,  Закону України "Про засади Державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні   сільська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити в адміністративних межах Кукулівської сільської ради з 01.01.2017 року ставки земельного податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, крім наступних:

1.1. для сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

1.2. за земельні ділянки зайняті житловим фондом – 0,05 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

1.3. за земельні ділянки загального користування – 0,05 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

1.4. за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) – 3 відсотки  від їх нормативної грошової оцінки;

1.5. за земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання без належним чином оформлених правовстановлюючих документів в розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

2. Встановити з 01.01.2017 року ставки земельного податку за земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів в адміністративних межах Кукулівської сільської ради, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, в тому числі:

- для земель сільськогосподарського призначення ( рілля) – 6 відсотків нормативної грошової оцінки;

- для пасовищ та сіножатей у розмірі – 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

- для земель під господарськими будівлями та дворами – 6 відсотків нормативної грошової оцінки;

4. Розрахунок розміру плати за землю здійснювати згідно з нормативною грошовою оцінкою земель з застосуванням коефіцієнтів індексації з урахуванням вимог Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування, порядку розрахунку та строків плати за землю.

5. Секретарю сільської  ради  оприлюднити  дане рішення на веб сайті Кукулівської сільської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань, планування, бюджету, фінансів, цін, освіти, культури, духовного відродження, фізкультури і спорту ( голова комісії Кройтор В.І.)

 

Сільський голова:                        Леонід  Статієнко

 

 

 

Д о д а т о к  1

до рішення Кукулівської сільської ради

від 27 січня 2017 року  № 108

                                                 Положення

про плату за землю  на території Кукулівської сільської ради

Положення про встановлення плати за землю розроблено відповідно до Податкового кодексу України та визначає порядок обчислення і сплати  плати за землю на території Кукулівської сільської ради та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території сільської ради.

1. Загальні положення

1.1. Плата за землю встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

     1.2. Плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, і зараховується до місцевого бюджету.

   1.3. Земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

   1.4. Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. 

 

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу України.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1 Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 Податкового Кодексу.

6. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

6.1 Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі для земель житлової забудови – 0,05 % від нормативної  грошової оцінки земель з урахуванням коефіцієнту індексації.

 

6.1.1 Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, для земель загального користування – 0,05% від нормативної  грошової оцінки земель з урахуванням коефіцієнту індексації

6.1.2 Встановити  ставку податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:

  • для ріллі -  0,3%  від нормативної  грошової оцінки земель з урахуванням коефіцієнту індексації.

6.2. Встановити ставка податку  у розмірі  3 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

7. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

7.1.Встановити ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів  для сільськогосподарських угідь - 1 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області .

8.  Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. інваліди першої і другої групи;

8.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

8.1.3. пенсіонери (за віком);

8.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

8.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

8.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

8.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

8.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

8.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

8.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

8.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

8.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

9. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

9.1. Від сплати податку звільняються:

9.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

9.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

9.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

9.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

10.1. Не сплачується податок за:

10.1.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

10.1.2. земельні ділянки кладовищ.

10.1.3. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

11. Особливості оподаткування платою за землю

11.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

 Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

11.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

11.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

12. Податковий період для плати за землю

12.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

12.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

13.Порядок обчислення плати за землю

13.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

 Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

13.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

13.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

     У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

13.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

    У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

     У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

13.6. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 8.1 пункту 8 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

  Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

14. Строк сплати плати за землю

14.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

14.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

14.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

14.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

14.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

14.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

15. Орендна плата

15.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

15.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

15.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

15.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

15.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди в тому числі :

- для ріллі у розмірі 7% від нормативно-грошової оцінки;

- для сіножатей та пасовищ у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки;

- для комерційної діяльності у розмірі 6 % від нормативно-грошової оцінки;

- під господарськими будівлями та дворами у розмірі 6% від нормативно-грошової оцінки;

- під багаторічними насадженнями у розмірі 6 % від нормативно-грошової оцінки;

15.5.1. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

15.5.2 може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 15.5.1, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.;

15.5.3 плата за договором про встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки комунальної та державної власності за своєю суттю тотожна орендній платі за земельні ділянки.

16. Індексація нормативної грошової оцінки земель

        Індексація нормативної грошової оцінки земель проводиться відповідно до положень статті 289 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати податку:

16.1. Платники плати за землю несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до положень Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

16.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю обчислення і своєчасністю сплати до сільського бюджету, плати за землю на території с.Кукули  здійснюється контролюючим органом.

 

Секретар  сільської ради :                             О.В.Тарнагродська

УКРАЇНА

КУКУЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПІЩАНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24713 Вінницька обл. Піщанський р-н. с. Кукули, вул. Шкільна, 8, тел. 2-31-68

сьомого  скликання

дванадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 січня 2017 року                                                                                     № 105

 

Про внесення змін та доповнення до рішення  Кукулівської сільської ради від 08.07.2016 року № 67 «Про встановлення податку на нерухоме майно

відмінне від земельної ділянки»

 

 

           В зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI , Законами України від 20.12.2016 року № 1791- VIII, від 20.12.2016 року № 1795 – VIII, від 21.12.2016 року № 1797 – VIII  розділом XIX Прикінцевих положень Податкового кодексу України, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

           1. Внести зміни та доповнення до рішення  Кукулівської сільської ради від 08.07.2016 року № 67 «Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки», а саме :

пункт 1.4.2. доповнити словами «та багатодітні сім’ї  або прийомні сім’ї, у яких виховується п’ять та більше дітей».

             2. Секретарю сільської ради оприлюднити це рішення на веб сайті Кукулівської сільської ради.

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету,фінансів, цін,освіти,культури, духовного відродження, фізкультури і спорту(голова комісії Кройтор В.І.).

 

 

 

Сільський голова                                     Леонід Статієнко

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУКУЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПІЩАНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24713 Вінницька обл. Піщанський р-н. с. Кукули, вул. Шкільна, 8, тел. 2-31-68

сьомого  скликання

дванадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 січня 2017 року                                                                                     № 106

 

Про внесення змін та доповнення до рішення  Кукулівської сільської ради від 08.07.2016 року № 68 «Про встановлення транспортного податку»

 

 

           В зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI , Законами України від 20.12.2016 року № 1791- VIII, від 21.12.2016 року № 1797 – VIII  розділом XIX Прикінцевих положень Податкового кодексу України, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

           1. Внести зміни та доповнення до рішення  Кукулівської сільської ради від 08.07.2016 року № 68 «Про встановлення транспортного податку », а саме :

в пункті  1.2.1.  цифри «750» замінити «375».

             2. Секретарю сільської ради оприлюднити це рішення на веб сайті Кукулівської сільської ради.

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету,фінансів, цін,освіти,культури, духовного відродження, фізкультури і спорту(голова комісії Кройтор В.І.).

 

 

 

Сільський голова                                     Леонід Статієнко

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУКУЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПІЩАНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24713 Вінницька обл. Піщанський р-н. с. Кукули, вул. Шкільна, 8, тел. 2-31-68

сьомого  скликання

дванадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 січня 2017 року                                                                                    №  107

 

Про внесення змін та доповнення до рішення  Кукулівської сільської ради від 08.07.2016 року № 70 «Про ставки єдиного податку для  фізичних осіб – підприємців на території  Кукулівської сільської ради»

 

 

           В зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI , Законами України від 20.12.2016 року № 1791- VIII, від 21.12.2016 року № 1797 – VIII  розділом XIX Прикінцевих положень Податкового кодексу України, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

           1. Внести зміни та доповнення до рішення  Кукулівської сільської ради від 08.07.2016 року № 70 «Про ставки єдиного податку для  фізичних осіб – підприємців на території  Кукулівської сільської ради», а саме :

в пункті  1.1. слова «мінімальної заробітної плати » замінити словами  «прожиткового мінімуму».

             2. Секретарю сільської ради оприлюднити це рішення на веб сайті Кукулівської сільської ради.

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету,фінансів, цін,освіти,культури, духовного відродження, фізкультури і спорту(голова комісії Кройтор В.І.).

 

 

 

Сільський голова                                     Леонід Статієнко

 

 

 

УКРАЇНА

КУКУЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПІЩАНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24713 Вінницька обл. с. Кукули, вул. Жовтнева 8, тел. 2-31-68.

сьомого  скликання

восьма  сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  8 липня 2016 року                                                                                     № 66

 

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

Враховуючи вимоги ст. 267 Податкового кодексу України зі змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VIII, керуючись пунктами 4, 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України  від 24.12.2015 № 909-VIII, пунктом  24 частини 1 статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська    рада

В И Р І Ш И Л А:

           1.Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного) у відсотках від вартості (з податком на додану вартість) у розмірі 5 відсотків.

           2.Особи – суб’єкти господарювання  роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларацій акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

           3.Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, сплачують податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

           4.Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

           5.Піщанському відділенню Крижопільської  ОДПІ ГУ ДФС Вінницької області при здійсненні контролю за повнотою надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів керуватись вимогами чинного законодавства України та даним рішенням.

           6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

           7. Секретарю ради оприлюднити дане рішення на дошці оголошень та направити копії цього рішення у Піщанське відділення Крижопільської  ОДПІ ГУ ДФС Вінницької області у десятиденний строк з дня оприлюднення.

           8.Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету,фінансів, цін,освіти,культури, духовного відродження, фізкультури і спорту(голова комісії Кройтор В.І.).

 

Сільський голова                          Леонід  Статієнко

УКРАЇНА

КУКУЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПІЩАН

Логін: *

Пароль: *